Sempozyum Hakkında

Değerli Araştırmacılar ve Katılımcılar,

Sizleri 05-07 Ekim 2022 tarihleri arasında Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Bor Araştırma Enstitüsü (TENMAK BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde, İstanbul’da yüz yüze düzenlenecek olan Uluslararası Bor Sempozyumu’na (BORON 2022) davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

BORON 2022’nin ana hedefi, endüstrinin birçok farklı alanında kullanılan borun, her yıl artan Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini ve stratejik kullanım alanlarını tartışmaktır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası bilim camiasında bor konusunda uzman 20’den fazla davetli konuşmacı ile kamu ve özel sektör araştırma kurumlarının temsilcilerinin katılacağı BORON 2022’de araştırmacılar, bilim insanları ve uzmanlar tarafından yürütülen bor temelli Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları, borun genel ve stratejik kullanım alanlarına yönelik yürütülen faaliyetler, bor endüstrisinde gelinen nihai durum ve gelecek projeksiyonları Türkçe ve İngilizce olarak tartışılacak, bor ile ilgili üretim yapan firmalar ürün ve faaliyetlerini sempozyum süresince fuaye alanında sergileyeceklerdir.

Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip Türkiye’de “Geleceği Bor İle Tasarlamak İçin Bor Ülkesinde Buluşalım” mottosuyla 05-07 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul’da buluşmak dileği ile.

BORON2022
Yürütme Kurulu

TR